Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Deuteronomy 33:17

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
17
בְּכֹ֨ור שֹׁורֹ֜ו הָדָ֣ר לֹ֗ו וְקַרְנֵ֤י רְאֵם֙ קַרְנָ֔יו בָּהֶ֗ם עַמִּ֛ים יְנַגַּ֥ח יַחְדָּ֖ו אַפְסֵי־אָ֑רֶץ וְהֵם֙ רִבְבֹ֣ות אֶפְרַ֔יִם וְהֵ֖ם אַלְפֵ֥י מְנַשֶּֽׁה׃ ס

bĕ̇kò֨wr şò̌wrò֜w hádá֣r lò֗w wĕqarĕné֤y rĕʼém֙ qarĕná֔yw bá̇he֗m ʻami֛̇ym yĕnagȧ֥ẖ yaẖĕdá֖̇w ʼapĕséy־ʼá֑reẕ wĕhém֙ ribĕbò֣wţ ʼepĕra֔yim wĕhé֖m ʼalĕpé֥y mĕnaşėֽ̌h׃ s