Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Deuteronomy 34:7

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
7
וּמֹשֶׁ֗ה בֶּן־מֵאָ֧ה וְעֶשְׂרִ֛ים שָׁנָ֖ה בְּמֹתֹ֑ו לֹֽא־כָהֲתָ֥ה עֵינֹ֖ו וְלֹא־נָ֥ס לֵחֹֽה׃

ẇmòşě֗h bėn־méʼá֧h wĕʻeşĕ̂ri֛ym şá̌ná֖h bĕ̇mòţò֑w lòֽʼ־káhàţá֥h ʻéynò֖w wĕlòʼ־ná֥s léẖòֽh׃