Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Esther 1:6

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
6
ח֣וּר׀ כַּרְפַּ֣ס וּתְכֵ֗לֶת אָחוּז֙ בְּחַבְלֵי־ב֣וּץ וְאַרְגָּמָ֔ן עַל־גְּלִ֥ילֵי כֶ֖סֶף וְעַמּ֣וּדֵי שֵׁ֑שׁ מִטֹּ֣ות׀ זָהָ֣ב וָכֶ֗סֶף עַ֛ל רִֽצְפַ֥ת בַּהַט־וָשֵׁ֖שׁ וְדַ֥ר וְסֹחָֽרֶת׃

ẖ֣ẇr׀ kȧrĕpȧ֣s ẇţĕké֗leţ ʼáẖẇz֙ bĕ̇ẖabĕléy־b֣ẇẕ wĕʼarĕgá̇má֔n ʻal־gĕ̇li֥yléy ke֖sep wĕʻaṁ֣ẇdéy şé֑̌ş̌ mitò֣̇wţ׀ záhá֣b wáke֗sep ʻa֛l riֽẕĕpa֥ţ bȧhat־wáşé֖̌ş̌ wĕda֥r wĕsòẖáֽreţ׃