Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Exodus 23:28

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
28
וְשָׁלַחְתִּ֥י אֶת־הַצִּרְעָ֖ה לְפָנֶ֑יךָ וְגֵרְשָׁ֗ה אֶת־הַחִוִּ֧י אֶת־הַֽכְּנַעֲנִ֛י וְאֶת־הַחִתִּ֖י מִלְּפָנֶֽיךָ׃

wĕşá̌laẖĕţi֥̇y ʼeţ־haẕi̇rĕʻá֖h lĕpáne֑yká wĕgérĕşá̌֗h ʼeţ־haẖiwi֧̇y ʼeţ־haֽkĕ̇naʻàni֛y wĕʼeţ־haẖiţi֖̇y milĕ̇páneֽyká׃