Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Exodus 23:5

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
5
כִּֽי־תִרְאֶ֞ה חֲמֹ֣ור שֹׂנַאֲךָ֗ רֹבֵץ֙ תַּ֣חַת מַשָּׂאֹ֔ו וְחָדַלְתָּ֖ מֵעֲזֹ֣ב לֹ֑ו עָזֹ֥ב תַּעֲזֹ֖ב עִמֹּֽו׃ ס

kiֽ̇y־ţirĕʼe֞h ẖàmò֣wr şò̂naʼàká֗ ròbéẕ֙ ţȧ֣ẖaţ maşá̇̂ʼò֔w wĕẖádalĕţá֖̇ méʻàzò֣b lò֑w ʻázò֥b ţȧʻàzò֖b ʻimòֽ̇w׃ s