Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ezekiel 10:14

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
14
וְאַרְבָּעָ֥ה פָנִ֖ים לְאֶחָ֑ד פְּנֵ֨י הָאֶחָ֜ד פְּנֵ֣י הַכְּר֗וּב וּפְנֵ֤י הַשֵּׁנִי֙ פְּנֵ֣י אָדָ֔ם וְהַשְּׁלִישִׁי֙ פְּנֵ֣י אַרְיֵ֔ה וְהָרְבִיעִ֖י פְּנֵי־נָֽשֶׁר׃

wĕʼarĕbá̇ʻá֥h páni֖ym lĕʼeẖá֑d pĕ̇né֨y háʼeẖá֜d pĕ̇né֣y hakĕ̇r֗ẇb ẇpĕné֤y haşé̇̌niy֙ pĕ̇né֣y ʼádá֔m wĕhaşĕ̇̌liyşǐy֙ pĕ̇né֣y ʼarĕyé֔h wĕhárĕbiyʻi֖y pĕ̇néy־náֽşěr׃