Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ezekiel 10:4

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
4
וַיָּ֤רָם כְּבֹוד־יְהוָה֙ מֵעַ֣ל הַכְּר֔וּב עַ֖ל מִפְתַּ֣ן הַבָּ֑יִת וַיִּמָּלֵ֤א הַבַּ֨יִת֙ אֶת־הֶ֣עָנָ֔ן וְהֶֽחָצֵר֙ מָֽלְאָ֔ה אֶת־נֹ֖גַהּ כְּבֹ֥וד יְהוָֽה׃

wayá֤̇rám kĕ̇bòwd־yĕhwáh֙ méʻa֣l hakĕ̇r֔ẇb ʻa֖l mipĕţȧ֣n habá֑̇yiţ wayi̇má̇lé֤ʼ habȧ֨yiţ֙ ʼeţ־he֣ʻáná֔n wĕheֽẖáẕér֙ máֽlĕʼá֔h ʼeţ־nò֖gaḣ kĕ̇bò֥wd yĕhwáֽh׃