Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ezekiel 5:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
לָכֵ֣ן חַי־אָ֗נִי נְאֻם֮ אֲדֹנָ֣י יְהוִה֒ אִם־לֹ֗א יַ֚עַן אֶת־מִקְדָּשִׁ֣י טִמֵּ֔את בְּכָל־שִׁקּוּצַ֖יִךְ וּבְכָל־תֹּועֲבֹתָ֑יִךְ וְגַם־אֲנִ֤י אֶגְרַע֙ וְלֹא־תָחֹ֣וס עֵינִ֔י וְגַם־אֲנִ֖י לֹ֥א אֶחְמֹֽול׃

láké֣n ẖay־ʼá֗niy nĕʼum֮ ʼàdòná֣y yĕhwih֒ ʼim־lò֗ʼ ya֚ʻan ʼeţ־miqĕdá̇şǐ֣y timé̇֔ʼţ bĕ̇kál־şǐq̇ẇẕa֖yikĕ ẇbĕkál־ţò̇wʻàbòţá֑yikĕ wĕgam־ʼàni֤y ʼegĕraʻ֙ wĕlòʼ־ţáẖò֣ws ʻéyni֔y wĕgam־ʼàni֖y lò֥ʼ ʼeẖĕmòֽwl׃