Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ezra 7:18

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
18
וּמָ֣ה דִי֩ עֲלַיִךְ וְעַל־אֶחַיִךְ יִיטַ֗ב בִּשְׁאָ֛ר כַּסְפָּ֥א וְדַהֲבָ֖ה לְמֶעְבַּ֑ד כִּרְע֥וּת אֱלָהֲכֹ֖ם תַּעַבְדֽוּן׃

ẇmá֣h diy֩ ʻàlayikĕ wĕʻal־ʼeẖayikĕ yiyta֗b bi̇şĕ̌ʼá֛r kȧsĕpá֥̇ʼ wĕdahàbá֖h lĕmeʻĕbȧ֑d ki̇rĕʻ֥ẇţ ʼèláhàkò֖m ţȧʻabĕdֽẇn׃