Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ezra 7:24

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
24
וּלְכֹ֣ם מְהֹודְעִ֗ין דִּ֣י כָל־כָּהֲנַיָּ֣א וְ֠לֵוָיֵא זַמָּ֨רַיָּ֤א תָרָֽעַיָּא֙ נְתִ֣ינַיָּ֔א וּפָ֣לְחֵ֔י בֵּ֖ית אֱלָהָ֣א דְנָ֑ה מִנְדָּ֤ה בְלֹו֙ וַהֲלָ֔ךְ לָ֥א שַׁלִּ֖יט לְמִרְמֵ֥א עֲלֵיהֹֽם׃

ẇlĕkò֣m mĕhòwdĕʻi֗yn di֣̇y kál־ká̇hànayá֣̇ʼ wĕ֠léwáyéʼ zamá̇֨rayá֤̇ʼ ţáráֽʻayá̇ʼ֙ nĕţi֣ynayá̇֔ʼ ẇpá֣lĕẖé֔y bé֖̇yţ ʼèláhá֣ʼ dĕná֑h minĕdá֤̇h bĕlòw֙ wahàlá֔kĕ lá֥ʼ şǎli֖̇yt lĕmirĕmé֥ʼ ʻàléyhòֽm׃