Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genesis 14:12

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
12
וַיִּקְח֨וּ אֶת־לֹ֧וט וְאֶת־רְכֻשֹׁ֛ו בֶּן־אֲחִ֥י אַבְרָ֖ם וַיֵּלֵ֑כוּ וְה֥וּא יֹשֵׁ֖ב בִּסְדֹֽם׃

wayi̇qĕẖ֨ẇ ʼeţ־lò֧wt wĕʼeţ־rĕkuşò֛̌w bėn־ʼàẖi֥y ʼabĕrá֖m wayé̇lé֑kẇ wĕh֥ẇʼ yòşé֖̌b bi̇sĕdòֽm׃