Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genesis 14:4

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
4
שְׁתֵּ֤ים עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה עָבְד֖וּ אֶת־כְּדָרְלָעֹ֑מֶר וּשְׁלֹשׁ־עֶשְׂרֵ֥ה שָׁנָ֖ה מָרָֽדוּ׃

şĕ̌ţé֤̇ym ʻeşĕ̂réh֙ şá̌ná֔h ʻábĕd֖ẇ ʼeţ־kĕ̇dárĕláʻò֑mer ẇşĕ̌lòş̌־ʻeşĕ̂ré֥h şá̌ná֖h máráֽdẇ׃