Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genesis 33:19

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
19
וַיִּ֜קֶן אֶת־חֶלְקַ֣ת הַשָּׂדֶ֗ה אֲשֶׁ֤ר נָֽטָה־שָׁם֙ אָהֳלֹ֔ו מִיַּ֥ד בְּנֵֽי־חֲמֹ֖ור אֲבִ֣י שְׁכֶ֑ם בְּמֵאָ֖ה קְשִׂיטָֽה׃

wayi̇֜qen ʼeţ־ẖelĕqa֣ţ haşá̇̂de֗h ʼàşě֤r náֽtáh־şá̌m֙ ʼáholò֔w miyȧ֥d bĕ̇néֽy־ẖàmò֖wr ʼàbi֣y şĕ̌ke֑m bĕ̇méʼá֖h qĕşîytáֽh׃