Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genesis 33:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
וַיָּ֧שֶׂם אֶת־הַשְּׁפָחֹ֛ות וְאֶת־יַלְדֵיהֶ֖ן רִֽאשֹׁנָ֑ה וְאֶת־לֵאָ֤ה וִֽילָדֶ֨יהָ֙ אַחֲרֹנִ֔ים וְאֶת־רָחֵ֥ל וְאֶת־יֹוסֵ֖ף אַחֲרֹנִֽים׃

wayá֧̇şêm ʼeţ־haşĕ̇̌páẖò֛wţ wĕʼeţ־yalĕdéyhe֖n riֽʼşò̌ná֑h wĕʼeţ־léʼá֤h wiֽyláde֨yhá֙ ʼaẖàròni֔ym wĕʼeţ־ráẖé֥l wĕʼeţ־yòwsé֖p ʼaẖàròniֽym׃