Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genesis 34:10

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
10
וְאִתָּ֖נוּ תֵּשֵׁ֑בוּ וְהָאָ֨רֶץ֙ תִּהְיֶ֣ה לִפְנֵיכֶ֔ם שְׁבוּ֙ וּסְחָר֔וּהָ וְהֵֽאָחֲז֖וּ בָּֽהּ׃

wĕʼiţá֖̇nẇ ţé̇şé֑̌bẇ wĕháʼá֨reẕ֙ ţi̇hĕye֣h lipĕnéyke֔m şĕ̌bẇ֙ ẇsĕẖár֔ẇhá wĕhéֽʼáẖàz֖ẇ báֽ̇ḣ׃