Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genesis 34:16

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
16
וְנָתַ֤נּוּ אֶת־בְּנֹתֵ֨ינוּ֙ לָכֶ֔ם וְאֶת־בְּנֹתֵיכֶ֖ם נִֽקַּֽח־לָ֑נוּ וְיָשַׁ֣בְנוּ אִתְּכֶ֔ם וְהָיִ֖ינוּ לְעַ֥ם אֶחָֽד׃

wĕnáţa֤ṅẇ ʼeţ־bĕ̇nòţé֨ynẇ֙ láke֔m wĕʼeţ־bĕ̇nòţéyke֖m niֽqȧֽẖ־lá֑nẇ wĕyáşǎ֣bĕnẇ ʼiţĕ̇ke֔m wĕháyi֖ynẇ lĕʻa֥m ʼeẖáֽd׃