Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genesis 34:29

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
29
וְאֶת־כָּל־חֵילָ֤ם וְאֶת־כָּל־טַפָּם֙ וְאֶת־נְשֵׁיהֶ֔ם שָׁב֖וּ וַיָּבֹ֑זּוּ וְאֵ֖ת כָּל־אֲשֶׁ֥ר בַּבָּֽיִת׃

wĕʼeţ־ká̇l־ẖéylá֤m wĕʼeţ־ká̇l־tapá̇m֙ wĕʼeţ־nĕşé̌yhe֔m şá̌b֖ẇ wayá̇bò֑żẇ wĕʼé֖ţ ká̇l־ʼàşě֥r bȧbáֽ̇yiţ׃