Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genesis 44:30

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
30
וְעַתָּ֗ה כְּבֹאִי֙ אֶל־עַבְדְּךָ֣ אָבִ֔י וְהַנַּ֖עַר אֵינֶנּ֣וּ אִתָּ֑נוּ וְנַפְשֹׁ֖ו קְשׁוּרָ֥ה בְנַפְשֹֽׁו׃

wĕʻaţá̇֗h kĕ̇bòʼiy֙ ʼel־ʻabĕdĕ̇ká֣ ʼábi֔y wĕhanȧ֖ʻar ʼéyneṅ֣ẇ ʼiţá֑̇nẇ wĕnapĕşò֖̌w qĕş̌ẇrá֥h bĕnapĕşòֽ̌w׃