Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Hosea 14:1

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
1
תֶּאְשַׁם֙ שֹֽׁמְרֹ֔ון כִּ֥י מָרְתָ֖ה בֵּֽאלֹהֶ֑יהָ בַּחֶ֣רֶב יִפֹּ֔לוּ עֹלְלֵיהֶ֣ם יְרֻטָּ֔שׁוּ וְהָרִיֹּותָ֖יו יְבֻקָּֽעוּ׃ פ

ţėʼĕşǎm֙ şòֽ̌mĕrò֔wn ki֥̇y márĕţá֖h béֽ̇ʼlòhe֑yhá bȧẖe֣reb yipò̇֔lẇ ʻòlĕléyhe֣m yĕrutá̇֔ş̌ẇ wĕháriyò̇wţá֖yw yĕbuqáֽ̇ʻẇ׃ p