Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Hosea 1:7

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
7
וְאֶת־בֵּ֤ית יְהוּדָה֙ אֲרַחֵ֔ם וְהֹֽושַׁעְתִּ֖ים בַּיהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיהֶ֑ם וְלֹ֣א אֹֽושִׁיעֵ֗ם בְּקֶ֤שֶׁת וּבְחֶ֨רֶב֙ וּבְמִלְחָמָ֔ה בְּסוּסִ֖ים וּבְפָרָשִֽׁים׃

wĕʼeţ־bé֤̇yţ yĕhẇdáh֙ ʼàraẖé֔m wĕhòֽwşǎʻĕţi֖̇ym bȧyhwá֣h ʼèlòֽhéyhe֑m wĕlò֣ʼ ʼòֽwşǐyʻé֗m bĕ̇qe֤şěţ ẇbĕẖe֨reb֙ ẇbĕmilĕẖámá֔h bĕ̇sẇsi֖ym ẇbĕpáráşǐֽym׃