Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Hosea 2:17

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
17
וְנָתַ֨תִּי לָ֤הּ אֶת־כְּרָמֶ֨יהָ֙ מִשָּׁ֔ם וְאֶת־עֵ֥מֶק עָכֹ֖ור לְפֶ֣תַח תִּקְוָ֑ה וְעָ֤נְתָה שָּׁ֨מָּה֙ כִּימֵ֣י נְעוּרֶ֔יהָ וִּכְיֹ֖ום עֲלֹתָ֥הּ מֵאֶֽרֶץ־מִצְרָֽיִם׃ ס

wĕnáţa֨ţi̇y lá֤ḣ ʼeţ־kĕ̇ráme֨yhá֙ mişá̇̌֔m wĕʼeţ־ʻé֥meq ʻákò֖wr lĕpe֣ţaẖ ţi̇qĕwá֑h wĕʻá֤nĕţáh şá̇̌֨má̇h֙ ki̇ymé֣y nĕʻẇre֔yhá wi̇kĕyò֖wm ʻàlòţá֥ḣ méʼeֽreẕ־miẕĕráֽyim׃ s