Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 11:7

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
7
וּפָרָ֤ה וָדֹב֙ תִּרְעֶ֔ינָה יַחְדָּ֖ו יִרְבְּצ֣וּ יַלְדֵיהֶ֑ן וְאַרְיֵ֖ה כַּבָּקָ֥ר יֹֽאכַל־תֶּֽבֶן׃

ẇpárá֤h wádòb֙ ţi̇rĕʻe֔ynáh yaẖĕdá֖̇w yirĕbĕ̇ẕ֣ẇ yalĕdéyhe֑n wĕʼarĕyé֖h kȧbá̇qá֥r yòֽʼkal־ţėֽben׃