Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 16:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
וְהָיָ֥ה כְעֹוף־נֹודֵ֖ד קֵ֣ן מְשֻׁלָּ֑ח תִּֽהְיֶ֨ינָה֙ בְּנֹ֣ות מֹואָ֔ב מַעְבָּרֹ֖ת לְאַרְנֹֽון׃

wĕháyá֥h kĕʻòwp־nòwdé֖d qé֣n mĕşǔlá֑̇ẖ ţiֽ̇hĕye֨ynáh֙ bĕ̇nò֣wţ mòwʼá֔b maʻĕbá̇rò֖ţ lĕʼarĕnòֽwn׃