Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 21:3

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
3
עַל־כֵּ֗ן מָלְא֤וּ מָתְנַי֙ חַלְחָלָ֔ה צִירִ֣ים אֲחָז֔וּנִי כְּצִירֵ֖י יֹֽולֵדָ֑ה נַעֲוֵ֣יתִי מִשְּׁמֹ֔עַ נִבְהַ֖לְתִּי מֵרְאֹֽות׃

ʻal־ké̇֗n málĕʼ֤ẇ máţĕnay֙ ẖalĕẖálá֔h ẕiyri֣ym ʼàẖáz֔ẇniy kĕ̇ẕiyré֖y yòֽwlédá֑h naʻàwé֣yţiy mişĕ̇̌mò֔ʻa nibĕha֖lĕţi̇y mérĕʼòֽwţ׃