Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 23:17

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
17
וְהָיָ֞ה מִקֵּ֣ץ׀ שִׁבְעִ֣ים שָׁנָ֗ה יִפְקֹ֤ד יְהוָה֙ אֶת־צֹ֔ר וְשָׁבָ֖ה לְאֶתְנַנָּ֑ה וְזָֽנְתָ֛ה אֶת־כָּל־מַמְלְכֹ֥ות הָאָ֖רֶץ עַל־פְּנֵ֥י הָאֲדָמָֽה׃

wĕháyá֞h miqé֣̇ẕ׀ şǐbĕʻi֣ym şá̌ná֗h yipĕqò֤d yĕhwáh֙ ʼeţ־ẕò֔r wĕşá̌bá֖h lĕʼeţĕnaná֑̇h wĕzáֽnĕţá֛h ʼeţ־ká̇l־mamĕlĕkò֥wţ háʼá֖reẕ ʻal־pĕ̇né֥y háʼàdámáֽh׃