Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 26:15

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
15
יָסַ֤פְתָּ לַגֹּוי֙ יְהוָ֔ה יָסַ֥פְתָּ לַגֹּ֖וי נִכְבָּ֑דְתָּ רִחַ֖קְתָּ כָּל־קַצְוֵי־אָֽרֶץ׃

yása֤pĕţá̇ lagò̇wy֙ yĕhwá֔h yása֥pĕţá̇ lagò֖̇wy nikĕbá֑̇dĕţá̇ riẖa֖qĕţá̇ ká̇l־qaẕĕwéy־ʼáֽreẕ׃