Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 28:15

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
15
כִּ֣י אֲמַרְתֶּ֗ם כָּרַ֤תְנֽוּ בְרִית֙ אֶת־מָ֔וֶת וְעִם־שְׁאֹ֖ול עָשִׂ֣ינוּ חֹזֶ֑ה שִׁיט שֹׁוטֵ֤ף כִּֽי־עָבַר לֹ֣א יְבֹואֵ֔נוּ כִּ֣י שַׂ֧מְנוּ כָזָ֛ב מַחְסֵ֖נוּ וּבַשֶּׁ֥קֶר נִסְתָּֽרְנוּ׃ ס

ki֣̇y ʼàmarĕţė֗m ká̇ra֤ţĕnֽẇ bĕriyţ֙ ʼeţ־má֔weţ wĕʻim־şĕ̌ʼò֖wl ʻáşî֣ynẇ ẖòze֑h şǐyt şò̌wté֤p kiֽ̇y־ʻábar lò֣ʼ yĕbòwʼé֔nẇ ki֣̇y şâ֧mĕnẇ kázá֛b maẖĕsé֖nẇ ẇbaşė֥̌qer nisĕţáֽ̇rĕnẇ׃ s