Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 28:16

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
16
לָכֵ֗ן כֹּ֤ה אָמַר֙ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֔ה הִנְנִ֛י יִסַּ֥ד בְּצִיֹּ֖ון אָ֑בֶן אֶ֣בֶן בֹּ֜חַן פִּנַּ֤ת יִקְרַת֙ מוּסָ֣ד מוּסָּ֔ד הַֽמַּאֲמִ֖ין לֹ֥א יָחִֽישׁ׃

láké֗n kò֤̇h ʼámar֙ ʼàdòná֣y yĕhwi֔h hinĕni֛y yisȧ֥d bĕ̇ẕiyò֖̇wn ʼá֑ben ʼe֣ben bò̇֜ẖan pi̇nȧ֤ţ yiqĕraţ֙ mẇsá֣d mẇsá̇֔d haֽmȧʼàmi֖yn lò֥ʼ yáẖiֽyş̌׃