Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 29:8

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
8
וְהָיָ֡ה כַּאֲשֶׁר֩ יַחֲלֹ֨ם הָרָעֵ֜ב וְהִנֵּ֣ה אֹוכֵ֗ל וְהֵקִיץ֮ וְרֵיקָ֣ה נַפְשֹׁו֒ וְכַאֲשֶׁ֨ר יַחֲלֹ֤ם הַצָּמֵא֙ וְהִנֵּ֣ה שֹׁתֶ֔ה וְהֵקִיץ֙ וְהִנֵּ֣ה עָיֵ֔ף וְנַפְשֹׁ֖ו שֹׁוקֵקָ֑ה כֵּ֣ן יִֽהְיֶ֗ה הֲמֹון֙ כָּל־הַגֹּויִ֔ם הַצֹּבְאִ֖ים עַל־הַ֥ר צִיֹּֽון׃ ס

wĕháyá֡h kȧʼàşěr֩ yaẖàlò֨m háráʻé֜b wĕhiné֣̇h ʼòwké֗l wĕhéqiyẕ֮ wĕréyqá֣h napĕşò̌w֒ wĕkaʼàşě֨r yaẖàlò֤m haẕá̇méʼ֙ wĕhiné֣̇h şò̌ţe֔h wĕhéqiyẕ֙ wĕhiné֣̇h ʻáyé֔p wĕnapĕşò֖̌w şò̌wqéqá֑h ké֣̇n yiֽhĕye֗h hàmòwn֙ ká̇l־hagò̇wyi֔m haẕò̇bĕʼi֖ym ʻal־ha֥r ẕiyòֽ̇wn׃ s