Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 32:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
חִרְדוּ֙ שַֽׁאֲנַנֹּ֔ות רְגָ֖זָה בֹּֽטְחֹ֑ות פְּשֹׁ֣טָֽה וְעֹ֔רָה וַחֲגֹ֖ורָה עַל־חֲלָצָֽיִם׃

ẖirĕdẇ֙ şǎֽʼànanò̇֔wţ rĕgá֖záh bòֽ̇tĕẖò֑wţ pĕ̇şò֣̌táֽh wĕʻò֔ráh waẖàgò֖wráh ʻal־ẖàláẕáֽyim׃