Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 32:6

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
6
כִּ֤י נָבָל֙ נְבָלָ֣ה יְדַבֵּ֔ר וְלִבֹּ֖ו יַעֲשֶׂה־אָ֑וֶן לַעֲשֹׂ֣ות חֹ֗נֶף וּלְדַבֵּ֤ר אֶל־יְהוָה֙ תֹּועָ֔ה לְהָרִיק֙ נֶ֣פֶשׁ רָעֵ֔ב וּמַשְׁקֶ֥ה צָמֵ֖א יַחְסִֽיר׃

ki֤̇y nábál֙ nĕbálá֣h yĕdabé̇֔r wĕlibò֖̇w yaʻàşêh־ʼá֑wen laʻàşò֣̂wţ ẖò֗nep ẇlĕdabé֤̇r ʼel־yĕhwáh֙ ţò̇wʻá֔h lĕháriyq֙ ne֣peş̌ ráʻé֔b ẇmaşĕ̌qe֥h ẕámé֖ʼ yaẖĕsiֽyr׃