Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 35:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
פָּרֹ֨חַ תִּפְרַ֜ח וְתָגֵ֗ל אַ֚ף גִּילַ֣ת וְרַנֵּ֔ן כְּבֹ֤וד הַלְּבָנֹון֙ נִתַּן־לָ֔הּ הֲדַ֥ר הַכַּרְמֶ֖ל וְהַשָּׁרֹ֑ון הֵ֛מָּה יִרְא֥וּ כְבֹוד־יְהוָ֖ה הֲדַ֥ר אֱלֹהֵֽינוּ׃ ס

pá̇rò֨ẖa ţi̇pĕra֜ẖ wĕţágé֗l ʼa֚p gi̇yla֣ţ wĕrané̇֔n kĕ̇bò֤wd halĕ̇bánòwn֙ niţȧn־lá֔ḣ hàda֥r hakȧrĕme֖l wĕhaşá̇̌rò֑wn hé֛má̇h yirĕʼ֥ẇ kĕbòwd־yĕhwá֖h hàda֥r ʼèlòhéֽynẇ׃ s