Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 36:19

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
19
אַיֵּ֞ה אֱלֹהֵ֤י חֲמָת֙ וְאַרְפָּ֔ד אַיֵּ֖ה אֱלֹהֵ֣י סְפַרְוָ֑יִם וְכִֽי־הִצִּ֥ילוּ אֶת־שֹׁמְרֹ֖ון מִיָּדִֽי׃

ʼayé̇֞h ʼèlòhé֤y ẖàmáţ֙ wĕʼarĕpá̇֔d ʼayé֖̇h ʼèlòhé֣y sĕparĕwá֑yim wĕkiֽy־hiẕi֥̇ylẇ ʼeţ־şò̌mĕrò֖wn miyá̇diֽy׃