Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 43:12

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
12
אָנֹכִ֞י הִגַּ֤דְתִּי וְהֹושַׁ֨עְתִּי֙ וְהִשְׁמַ֔עְתִּי וְאֵ֥ין בָּכֶ֖ם זָ֑ר וְאַתֶּ֥ם עֵדַ֛י נְאֻם־יְהוָ֖ה וַֽאֲנִי־אֵֽל׃

ʼánòki֞y higȧ֤dĕţi̇y wĕhòwşǎ֨ʻĕţi̇y֙ wĕhişĕ̌ma֔ʻĕţi̇y wĕʼé֥yn bá̇ke֖m zá֑r wĕʼaţė֥m ʻéda֛y nĕʼum־yĕhwá֖h waֽʼàniy־ʼéֽl׃