Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 46:6

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
6
הַזָּלִ֤ים זָהָב֙ מִכִּ֔יס וְכֶ֖סֶף בַּקָּנֶ֣ה יִשְׁקֹ֑לוּ יִשְׂכְּר֤וּ צֹורֵף֙ וְיַעֲשֵׂ֣הוּ אֵ֔ל יִסְגְּד֖וּ אַף־יִֽשְׁתַּחֲוּֽוּ׃

hazá̇li֤ym záháb֙ miki̇֔ys wĕke֖sep bȧqá̇ne֣h yişĕ̌qò֑lẇ yişĕ̂kĕ̇r֤ẇ ẕòwrép֙ wĕyaʻàşé֣̂hẇ ʼé֔l yisĕgĕ̇d֖ẇ ʼap־yiֽşĕ̌ţȧẖàẇֽẇ׃