Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 53:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
מֵעֲמַ֤ל נַפְשֹׁו֙ יִרְאֶ֣ה יִשְׂבָּ֔ע בְּדַעְתֹּ֗ו יַצְדִּ֥יק צַדִּ֛יק עַבְדִּ֖י לָֽרַבִּ֑ים וַעֲוֹנֹתָ֖ם ה֥וּא יִסְבֹּֽל׃

méʻàma֤l napĕşò̌w֙ yirĕʼe֣h yişĕ̂bá̇֔ʻ bĕ̇daʻĕţò̇֗w yaẕĕdi֥̇yq ẕadi֛̇yq ʻabĕdi֖̇y láֽrabi֑̇ym waʻàwònòţá֖m h֥ẇʼ yisĕbòֽ̇l׃