Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 59:5

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
5
בֵּיצֵ֤י צִפְעֹונִי֙ בִּקֵּ֔עוּ וְקוּרֵ֥י עַכָּבִ֖ישׁ יֶאֱרֹ֑גוּ הָאֹכֵ֤ל מִבֵּֽיצֵיהֶם֙ יָמ֔וּת וְהַזּוּרֶ֖ה תִּבָּקַ֥ע אֶפְעֶֽה׃

bé̇yẕé֤y ẕipĕʻòwniy֙ bi̇qé̇֔ʻẇ wĕqẇré֥y ʻaká̇bi֖yş̌ yeʼèrò֑gẇ háʼòké֤l mibéֽ̇yẕéyhem֙ yám֔ẇţ wĕhażẇre֖h ţi̇bá̇qa֥ʻ ʼepĕʻeֽh׃