Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 5:24

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
24
לָכֵן֩ כֶּאֱכֹ֨ל קַ֜שׁ לְשֹׁ֣ון אֵ֗שׁ וַחֲשַׁ֤שׁ לֶֽהָבָה֙ יִרְפֶּ֔ה שָׁרְשָׁם֙ כַּמָּ֣ק יִֽהְיֶ֔ה וּפִרְחָ֖ם כָּאָבָ֣ק יַעֲלֶ֑ה כִּ֣י מָאֲס֗וּ אֵ֚ת תֹּורַת֙ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֔ות וְאֵ֛ת אִמְרַ֥ת קְדֹֽושׁ־יִשְׂרָאֵ֖ל נִאֵֽצוּ׃

lákén֩ kėʼèkò֨l qa֜ş̌ lĕşò֣̌wn ʼé֗ş̌ waẖàşǎ֤ş̌ leֽhábáh֙ yirĕpė֔h şá̌rĕşá̌m֙ kȧmá֣̇q yiֽhĕye֔h ẇpirĕẖá֖m ká̇ʼábá֣q yaʻàle֑h ki֣̇y máʼàs֗ẇ ʼé֚ţ ţò̇wraţ֙ yĕhwá֣h ẕĕbáʼò֔wţ wĕʼé֛ţ ʼimĕra֥ţ qĕdòֽwş̌־yişĕ̂ráʼé֖l niʼéֽẕẇ׃