Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 62:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
הִנֵּ֣ה יְהוָ֗ה הִשְׁמִ֨יעַ֙ אֶל־קְצֵ֣ה הָאָ֔רֶץ אִמְרוּ֙ לְבַת־צִיֹּ֔ון הִנֵּ֥ה יִשְׁעֵ֖ךְ בָּ֑א הִנֵּ֤ה שְׂכָרֹו֙ אִתֹּ֔ו וּפְעֻלָּתֹ֖ו לְפָנָֽיו׃

hiné֣̇h yĕhwá֗h hişĕ̌mi֨yʻa֙ ʼel־qĕẕé֣h háʼá֔reẕ ʼimĕrẇ֙ lĕbaţ־ẕiyò̇֔wn hiné֥̇h yişĕ̌ʻé֖kĕ bá֑̇ʼ hiné֤̇h şĕ̂káròw֙ ʼiţò̇֔w ẇpĕʻulá̇ţò֖w lĕpánáֽyw׃