Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 62:4

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
4
לֹֽא־יֵאָמֵר֩ לָ֨ךְ עֹ֜וד עֲזוּבָ֗ה וּלְאַרְצֵךְ֙ לֹא־יֵאָמֵ֥ר עֹוד֙ שְׁמָמָ֔ה כִּ֣י לָ֗ךְ יִקָּרֵא֙ חֶפְצִי־בָ֔הּ וּלְאַרְצֵ֖ךְ בְּעוּלָ֑ה כִּֽי־חָפֵ֤ץ יְהוָה֙ בָּ֔ךְ וְאַרְצֵ֖ךְ תִּבָּעֵֽל׃

lòֽʼ־yéʼámér֩ lá֨kĕ ʻò֜wd ʻàzẇbá֗h ẇlĕʼarĕẕékĕ֙ lòʼ־yéʼámé֥r ʻòwd֙ şĕ̌mámá֔h ki֣̇y lá֗kĕ yiqá̇réʼ֙ ẖepĕẕiy־bá֔ḣ ẇlĕʼarĕẕé֖kĕ bĕ̇ʻẇlá֑h kiֽ̇y־ẖápé֤ẕ yĕhwáh֙ bá̇֔kĕ wĕʼarĕẕé֖kĕ ţi̇bá̇ʻéֽl׃