Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 62:9

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
9
כִּ֤י מְאַסְפָיו֙ יֹאכְלֻ֔הוּ וְהִֽלְל֖וּ אֶת־יְהוָ֑ה וּֽמְקַבְּצָ֥יו יִשְׁתֻּ֖הוּ בְּחַצְרֹ֥ות קָדְשִֽׁי׃ ס

ki֤̇y mĕʼasĕpáyw֙ yòʼkĕlu֔hẇ wĕhiֽlĕl֖ẇ ʼeţ־yĕhwá֑h ẇֽmĕqabĕ̇ẕá֥yw yişĕ̌ţu֖̇hẇ bĕ̇ẖaẕĕrò֥wţ qádĕşǐֽy׃ s