Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 66:15

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
15
כִּֽי־הִנֵּ֤ה יְהוָה֙ בָּאֵ֣שׁ יָבֹ֔וא וְכַסּוּפָ֖ה מַרְכְּבֹתָ֑יו לְהָשִׁ֤יב בְּחֵמָה֙ אַפֹּ֔ו וְגַעֲרָתֹ֖ו בְּלַהֲבֵי־אֵֽשׁ׃

kiֽ̇y־hiné֤̇h yĕhwáh֙ bá̇ʼé֣ş̌ yábò֔wʼ wĕkaṡẇpá֖h marĕkĕ̇bòţá֑yw lĕháşǐ֤yb bĕ̇ẖémáh֙ ʼapò̇֔w wĕgaʻàráţò֖w bĕ̇lahàbéy־ʼéֽş̌׃