Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 66:18

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
18
וְאָנֹכִ֗י מַעֲשֵׂיהֶם֙ וּמַחְשְׁבֹ֣תֵיהֶ֔ם בָּאָ֕ה לְקַבֵּ֥ץ אֶת־כָּל־הַגֹּויִ֖ם וְהַלְּשֹׁנֹ֑ות וּבָ֖אוּ וְרָא֥וּ אֶת־כְּבֹודִֽי׃

wĕʼánòki֗y maʻàşé̂yhem֙ ẇmaẖĕşĕ̌bò֣ţéyhe֔m bá̇ʼá֕h lĕqabé֥̇ẕ ʼeţ־ká̇l־hagò̇wyi֖m wĕhalĕ̇şò̌nò֑wţ ẇbá֖ʼẇ wĕráʼ֥ẇ ʼeţ־kĕ̇bòwdiֽy׃