Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Job 1:14

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
14
וּמַלְאָ֛ךְ בָּ֥א אֶל־אִיֹּ֖וב וַיֹּאמַ֑ר הַבָּקָר֙ הָי֣וּ חֹֽרְשֹׁ֔ות וְהָאֲתֹנֹ֖ות רֹעֹ֥ות עַל־יְדֵיהֶֽם׃

ẇmalĕʼá֛kĕ bá֥̇ʼ ʼel־ʼiyò֖̇wb wayò̇ʼma֑r habá̇qár֙ háy֣ẇ ẖòֽrĕşò̌֔wţ wĕháʼàţònò֖wţ ròʻò֥wţ ʻal־yĕdéyheֽm׃