Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Judges 2:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
וְאַתֶּ֗ם לֹֽא־תִכְרְת֤וּ בְרִית֙ לְיֹֽושְׁבֵי֙ הָאָ֣רֶץ הַזֹּ֔את מִזְבְּחֹותֵיהֶ֖ם תִּתֹּצ֑וּן וְלֹֽא־שְׁמַעְתֶּ֥ם בְּקֹלִ֖י מַה־זֹּ֥את עֲשִׂיתֶֽם׃

wĕʼaţė֗m lòֽʼ־ţikĕrĕţ֤ẇ bĕriyţ֙ lĕyòֽwşĕ̌béy֙ háʼá֣reẕ hazò̇֔ʼţ mizĕbĕ̇ẖòwţéyhe֖m ţi̇ţò̇ẕ֑ẇn wĕlòֽʼ־şĕ̌maʻĕţė֥m bĕ̇qòli֖y mah־zò֥̇ʼţ ʻàşîyţeֽm׃