Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Joel 2:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
יֹ֧ום חֹ֣שֶׁךְ וַאֲפֵלָ֗ה יֹ֤ום עָנָן֙ וַעֲרָפֶ֔ל כְּשַׁ֖חַר פָּרֻ֣שׂ עַל־הֶֽהָרִ֑ים עַ֚ם רַ֣ב וְעָצ֔וּם כָּמֹ֗הוּ לֹ֤א נִֽהְיָה֙ מִן־הָ֣עֹולָ֔ם וְאַֽחֲרָיו֙ לֹ֣א יֹוסֵ֔ף עַד־שְׁנֵ֖י דֹּ֥ור וָדֹֽור׃

yò֧wm ẖò֣şěkĕ waʼàpélá֗h yò֤wm ʻánán֙ waʻàrápe֔l kĕ̇şǎ֖ẖar pá̇ru֣ş̂ ʻal־heֽhári֑ym ʻa֚m ra֣b wĕʻáẕ֔ẇm ká̇mò֗hẇ lò֤ʼ niֽhĕyáh֙ min־há֣ʻòwlá֔m wĕʼaֽẖàráyw֙ lò֣ʼ yòwsé֔p ʻad־şĕ̌né֖y dò֥̇wr wádòֽwr׃