Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Joel 2:8

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
8
וְאִ֤ישׁ אָחִיו֙ לֹ֣א יִדְחָק֔וּן גֶּ֥בֶר בִּמְסִלָּתֹ֖ו יֵֽלֵכ֑וּן וּבְעַ֥ד הַשֶּׁ֛לַח יִפֹּ֖לוּ לֹ֥א יִבְצָֽעוּ׃

wĕʼi֤yş̌ ʼáẖiyw֙ lò֣ʼ yidĕẖáq֔ẇn gė֥ber bi̇mĕsilá̇ţò֖w yéֽlék֑ẇn ẇbĕʻa֥d haşė֛̌laẖ yipò֖̇lẇ lò֥ʼ yibĕẕáֽʻẇ׃