Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Joshua 11:21

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
21
וַיָּבֹ֨א יְהֹושֻׁ֜עַ בָּעֵ֣ת הַהִ֗יא וַיַּכְרֵ֤ת אֶת־הָֽעֲנָקִים֙ מִן־הָהָ֤ר מִן־חֶבְרֹון֙ מִן־דְּבִ֣ר מִן־עֲנָ֔ב וּמִכֹּל֙ הַ֣ר יְהוּדָ֔ה וּמִכֹּ֖ל הַ֣ר יִשְׂרָאֵ֑ל עִם־עָרֵיהֶ֖ם הֶחֱרִימָ֥ם יְהֹושֻֽׁעַ׃

wayá̇bò֨ʼ yĕhòwşǔ֜ʻa bá̇ʻé֣ţ hahi֗yʼ wayȧkĕré֤ţ ʼeţ־háֽʻànáqiym֙ min־háhá֤r min־ẖebĕròwn֙ min־dĕ̇bi֣r min־ʻàná֔b ẇmikò̇l֙ ha֣r yĕhẇdá֔h ẇmikò֖̇l ha֣r yişĕ̂ráʼé֑l ʻim־ʻáréyhe֖m heẖèriymá֥m yĕhòwşǔֽʻa׃