Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Joshua 2:7

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
7
וְהָאֲנָשִׁ֗ים רָדְפ֤וּ אַֽחֲרֵיהֶם֙ דֶּ֣רֶךְ הַיַּרְדֵּ֔ן עַ֖ל הַֽמַּעְבְּרֹ֑ות וְהַשַּׁ֣עַר סָגָ֔רוּ אַחֲרֵ֕י כַּאֲשֶׁ֛ר יָצְא֥וּ הָרֹדְפִ֖ים אַחֲרֵיהֶֽם׃

wĕháʼànáşǐ֗ym rádĕp֤ẇ ʼaֽẖàréyhem֙ dė֣rekĕ hayȧrĕdé̇֔n ʻa֖l haֽmȧʻĕbĕ̇rò֑wţ wĕhaşȧ֣̌ʻar ságá֔rẇ ʼaẖàré֕y kȧʼàşě֛r yáẕĕʼ֥ẇ háròdĕpi֖ym ʼaẖàréyheֽm׃