Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 10:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
כִּדְנָה֙ תֵּאמְר֣וּן לְהֹ֔ום אֱלָ֣הַיָּ֔א דִּֽי־שְׁמַיָּ֥א וְאַרְקָ֖א לָ֣א עֲבַ֑דוּ יֵאבַ֧דוּ מֵֽאַרְעָ֛א וּמִן־תְּחֹ֥ות שְׁמַיָּ֖א אֵֽלֶּה׃ ס

ki̇dĕnáh֙ ţé̇ʼmĕr֣ẇn lĕhò֔wm ʼèlá֣hayá̇֔ʼ diֽ̇y־şĕ̌mayá֥̇ʼ wĕʼarĕqá֖ʼ lá֣ʼ ʻàba֑dẇ yéʼba֧dẇ méֽʼarĕʻá֛ʼ ẇmin־ţĕ̇ẖò֥wţ şĕ̌mayá֖̇ʼ ʼéֽlėh׃ s